top of page

Feedback en evaluatie

Wanneer we je willen helpen met je leerhouding, is ons doel dat je leert met focus op de taken die voor je liggen. Dit betekent dat we willen dat je het leerproces zelf ziet als een doel, waarbij fouten gezien worden als een normaal onderdeel van leren. Hieruit haal je aanwijzingen over wat je nog niet helemaal beheerst of hoe je jouw leermethode kunt verbeteren. Het idee achter deze taakgerichte benadering is dat het je motivatie positief beïnvloedt en ook bijdraagt aan je cognitieve en emotionele ontwikkeling.

We beoordelen jouw begrip van de leerstof (kennis, inzicht), je vaardigheidsniveau, je voortgang en, indien mogelijk, het proces dat je hebt doorlopen, samen met je houding.

Je dagelijkse werk omvat de evaluatie van resultaten van zowel aangekondigde als onaangekondigde korte toetsen, herhalingstoetsen, taken en/of persoonlijk werk. Hierbij beoordelen we niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook vakgerelateerde attitudes zoals inzet, stiptheid, medewerking en samenwerking. Deze evaluaties kunnen zowel schriftelijk, mondeling als praktijkgericht zijn.

Onze school bereidt je voor op hogere studies, en dit proces begint al vanaf het eerste jaar. Het is belangrijk dat je leert om grotere stukken informatie te verwerken. Daarom organiseren we proefwerken, zowel schriftelijk als mondeling en praktisch.

Schriftelijke proefwerken vinden plaats in de voormiddag, en er is studieverlof in de namiddag. Leerlingen van de eerste graad kunnen zich inschrijven voor studienamiddagen op school.

Voor sommige vakken worden er geen proefwerken afgenomen, maar worden leerlingen beoordeeld aan de hand van kleine toetsen, herhalingstoetsen en/of procesevaluaties.

De klassenraad beoordeelt ook je algemene houding. We letten vooral op je gedrag in de les, je inzet, stiptheid, orde, samenwerking, taalgebruik en beleefdheid. Leerlingen met een positieve houding worden aangemoedigd en gestimuleerd. Bij verbeterpunten worden leerlingen gecoacht om hen op de goede weg te helpen. De beoordeling van je attitude helpt ons om de evolutie van je leer- en leefhouding beter te begrijpen.

bottom of page