top of page

Missie en visie

Missie

Sint-Pieters is een christelijke doorstroomschool. Ons doel is kwaliteitsonderwijs verstrekken en een degelijke algemene vorming meegeven ter voorbereiding op de hogere studies.

 

 

Visie

Vertrekkende vanuit hun eigen persoonlijkheid en leeftijd, met aandacht voor het opnemen van eigen verantwoordelijkheid, en met oog voor schoonheid, willen wij ervoor zorgen dat we onze leerlingen een open kijk op en een warm hart voor de anderen, de maatschappij en de wereld rondom ons aanbieden.

Wij willen hen hierbij begeleiden in het leren inschatten van het resultaat van hun handelen.

Wijs in Gent – schoolgemeenschap Sint-Pieters (basisschool, humaniora, internaat)

Wij samen staan voor kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen en jonge mensen wil helpen groeien tot jongvolwassenen die zichzelf, de ander en de wereld met een open en respectvolle blik ontdekken en tegemoet treden. 

Wij willen hen hierin begeleiden met warme zorg en respect voor wie zij elk zijn. 

Wij willen hen uitdagen om op zoek te gaan naar wat zij kunnen en willen betekenen in de samenleving van morgen. Wij willen hen krachtig en competent maken opdat ze hierin een eigen duurzame bijdrage kunnen leveren en verantwoordelijkheid kunnen opnemen t.o.v. mens, maatschappij en planeet. Hiervoor steunen wij op een kundig, enthousiast en gedreven team. 

Wij samen willen vanuit een christelijke inspiratie en vanuit de leuze van onze stichtende zusters (Gaudere et bene facere - Blij zijn en goed doen) het goede blijven zoeken en doen voor elk kind, elke jongere en dit met de dynamiek die ons kenmerkt. 

Wij samen zijn basisschool, humaniora en internaat van Sint-Pieters. Wij samen gaan voor ‘Wijs in Gent’.

 

Wijs in Gent - humaniora

Onze school wil een kwaliteitsvolle school zijn 

Wij willen de leerlingen degelijke vakkennis aanbieden en vaardigheden aanleren. Hiermee willen wij hen helpen om over de verschillende domeinen heen tot syntheses te komen zodat ze een onderbouwde visie kunnen vormen en problemen zelfstandig kunnen aanpakken. 

Wij willen onze leerlingen helpen opgroeien tot wijze jonge mensen die zelfredzaam en nieuwsgierig zijn, die openstaan voor duurzaam leren. Zo kunnen zij in team en met kritische zin de uitdagingen aanpakken waarvoor wij als wereldburger staan, lerend aan en van elkaar. 

Onze school wil een positieve school zijn

Gaudere et bene facere: vanuit deze leuze stichtten de Dames van het Christelijk Onderwijs onze school in 1907. Nog steeds proberen wij wijze mensen te vormen die goed doen, het beste in elkaar naar boven halen, elkaar nieuwe kansen geven en falen niet als een mislukking zien. Wij hebben aandacht voor talent en geven daarom groeikansen aan onze leerlingen op tal van domeinen in en buiten de lessen: sportief, emotioneel, intellectueel, creatief, technisch, sociaal, muzikaal, ethisch ... 

Onze school wil een warme school zijn 

Graag bieden wij onze leerlingen een warme en veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot die persoon die zij kunnen en willen worden. Wij willen hen leren iedereen in zijn anders zijn te aanvaarden en te respecteren. Vanuit die rijkdom willen wij samen, over de verschillen heen, blijven zoeken naar wat ons verbindt. 

 

 

 

 

Onze school wil richtingwijzer zijn 

Als school zijn wij erfgenaam van een lange christelijke traditie. Daarom blijven wij bewust vertrekken vanuit een personalistisch mensbeeld waarbij elke persoon onlosmakelijk verbonden is met de mens en de wereld rondom zich. Wij willen een weg wijzen vanuit evangelische bewogenheid waarbij respect centraal staat: respect voor elkaar, de samenleving in al haar diversiteit en de planeet in al haar kwetsbaarheid. 

Onze school wil geëngageerd zijn 

Sint-Pieters draagt solidariteit en engagement hoog in het vaandel. Wij willen een school zijn van gedreven mensen die hun passie doorgeven aan elkaar. Passie en engagement zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. Zij doen ons doorzetten om binnen en buiten de schoolmuren samen solidair mee te werken aan een betere, duurzame wereld. 

Daarom willen wij deze uitdagingen aangaan, zodat elke leerling mag ervaren: “Wij zijn er voor jou, jij mag er zijn!”

 

WIJS!

bottom of page