top of page

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan waarin 4 geledingen vertegenwoordigd zijn: de leerlingen, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden aangeduid door de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de leerlingen. In de schoolraad mogen er van elke geleding 3 aanwezigen zijn. De directie wordt uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. 

De schoolraad wordt samengesteld voor vier jaar. Uiteraard worden de leerlingen die de school verlaten vervangen door andere leerlingen. 

De overleg- en adviesbevoegdheid betreffen geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen bv. het studieaanbod, het schoolreglement, de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden, infrastructuurwerken, het schoolwerkplan ... De eindbeslissing blijft steeds bij het schoolbestuur liggen.

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

bottom of page