top of page

Ondersteuningsnetwerk

Voor sommige leerlingen volstaat de brede basiszorg niet en gaan we over naar verhoogde zorg, al dan niet in samenwerking met het CLB. Afhankelijk van de zorgvraag doen we een beroep op ondersteuners vanuit het ondersteuningsnetwerk DiverGENT. Er wordt nauw met hen samengewerkt voor leerlingen met specifieke zorgnoden of onderwijsbehoeften. Je vindt hen op de website https://divergent.gent/.

Om deze leerlingen de kans te geven les te volgen in een gewone school, wordt voor hen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt. De ondersteuners zijn van grote waarde voor de slaagkansen van deze leerlingen. Daarom hebben ze regelmatig overleg met de leerlingenbegeleiding en zijn ze ook aanwezig op de klassenraden van hun leerlingen. Ze bespreken met de leraren van de klassenraad wat goed loopt, wat de noden zijn van de leerling en hoe we de leerling nog beter kunnen helpen.

bottom of page