top of page

Studieaanbod op Sint-Pieters

Sint-Pieters legt als doorstroomschool (het vroegere aso) met domeinoverschrijdende studierichtingen de nadruk op een brede algemene vorming. Onze leerlingen studeren na hun carrière op Sint-Pieters meestal verder in het hoger onderwijs. Van het eerste jaar tot het zesde jaar maak je als leerling keuzes. Je kiest naargelang van je interesses en mogelijkheden.

Leerlingen krijgen alle ruimte om verder te ontdekken wie ze zijn, hun interesses, talenten en capaciteiten te verkennen en te ontplooien. In het eerste jaar zijn er in onze school vier gelijkwaardige keuzegedeelten. In het tweede jaar kan je kiezen tussen vijf richtingen.

 

Op basis van het geheel van de stevige algemene vorming kan je op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze kunnen maken voor een studierichting in de tweede graad. Daarom noemt men de eerste graad een observerende en oriënterende graad. 

Na het tweede jaar kan je op onze school in de tweede en derde graad kiezen uit een uitzonderlijk groot aanbod van theoretische studierichtingen. Sint-Pieters biedt vier studiedomeinen aan:

 • Economie & organisatie:

  • economie

 • Maatschappij en welzijn:

  • humane wetenschappen

 • STEM:

  • wetenschappen

  • wiskunde

 • Talen:

  • klassieke talen

  • moderne talen

 

Je kan de meeste van deze interesses op verschillende manieren combineren. Hieronder zie je een overzicht het volledige aanbod. 

bottom of page