top of page

Onze troeven

Sint-Pieters biedt jou onderwijs van kwaliteit

Als je in september je eerste stappen in de humaniora zet, dan mag je kiezen tussen vier evenwaardige interessegebieden. Maar deze keuze zet jou niet meteen vast, want we houden er rekening mee dat je kan evolueren en dat je een andere richting wil inslaan. We hebben je ook veel nieuws te bieden in de daaropvolgende jaren: artistieke, maatschappelijke en economische vorming, kunstbeschouwing, extra aandacht voor de (taal)vaardigheden in onze complementaire uren van de tweede graad, in het zesde jaar geschiedenis in het Frans of in het Engels (CLIL) en verschillende seminaries.

Je ziet het, het onderwijs van Sint-Pieters is mee met de tijd en boeiend. Ons studieaanbod is al lang heel divers en eigentijds. Leerlingen die hun laptop meebrengen naar de lessen? Spaans als vierde moderne vreemde taal? Specifieke studierichtingen als GWIWE6 en LWIWE6 of studierichtingen met een volwaardig pakket 8 uur wiskunde? Het kan op Sint-Pieters! En alle vakken worden gegeven door gedreven leerkrachten die zich blijven bijscholen en zich bewust zijn van het belang van een brede en harmonische vorming en van de noodzakelijke competenties in onze 21ste eeuw.

Onze oud-leerlingen zijn ons belangrijkste visitekaartje. Een heel aantal onder hen scoorden én scoren goed in diverse olympiades, taalwedstrijden, ingenieurscompetities, de toelatingsproef geneeskunde … Maar allemaal zullen ze je vertellen: als je goed werkt op Sint-Pieters kan je op het einde van de rit goed voorbereid aan hogere studies beginnen.

Sint-Pieters geeft jou levenswijsheid

Natuurlijk moet een school niet alleen onderwijs bieden maar je ook waarden meegeven om als mens open te bloeien en je verder te ontwikkelen. We doen dit vanuit een christelijke achtergrond, maar met respect voor pluralisme en ieders eigenheid. Daarbij horen bv. ons engagement in solidariteitsacties (Broederlijk Delen, Schrijf-ze-VRIJdag, Welzijnszorg …), de Wereldwinkel-Op-School, bezinningsmomenten, sociale stages …

We vinden het ook belangrijk dat je leert verantwoordelijkheid nemen en bewust kiezen. Zo zetelen leerlingen in de schoolraad, onderhouden ze een moestuin, zetten ze projecten op. Samen met onze sterke leerlingenraad, die tal van activiteiten organiseert, kan ook jij het leven op onze school kleur geven. En je krijgt ook geleidelijk aan meer vrijheid: als je in het vijfde of zesde jaar zit, mag je de school verlaten om te lunchen.

We willen je opvoeden in een open geest, met interesse en begrip voor diverse culturen en maatschappijen. En hoe kunnen we dat beter doen dan door je mee te nemen buiten de schoolmuren? We organiseren citytrips, taalstudiereizen, een eindejaarsreis en nemen deel aan internationale (uitwisselings)projecten. Ook dat mag je aan onze oud-leerlingen vragen: ze zullen je vertellen dat ze op Sint-Pieters veel kansen tot ontplooiing kregen en hier zichzelf konden en mochten zijn.

Sint-Pieters is wijs

We zijn een ‘wijze’, toffe school met heel wat activiteiten waarin ook jouw talenten aan bod kunnen komen. Misschien ben je wel een goede muzikant? Dan kan je lid worden van onze eigen schoolband en ons schoolkoor, geleid door onze muziekleraar en leerlingen. Ben je sportief? Hier kan je badminton, basketbal, dans, hockey, karate, volleybal, rope skipping, turnen … volgen, deelnemen aan de klascompetities, een wedstrijdje spelen tegen de leerkrachten of … op teambuilding gaan. Meer geïnteresseerd in cultuur? We gaan naar voorstellingen, nemen deel aan de Europese Dag van de Talen en aan de Gedichtendag, we  bezoeken tentoonstellingen, nodigen auteurs uit … En een wetenschapper kijkt natuurlijk uit naar wetenschapsdagen, olympiades en de voorbereidingen op de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde …

onze troeven1.jpg

Sint-Pieters is wijs … in Gent

Achter onze gerenoveerde gevel vind je een onverwachte oase: we hebben een mooie, ruime speelplaats en een grote, groene tuin en bovendien een prima internaat met een huiselijke sfeer. Dit is een school met karakter én met traditie. Sint-Pieters is schitterend gelegen, op drie minuten van het Sint-Pietersstation en dus heel gemakkelijk te bereiken vanuit de randgemeenten met trein, tram of bus. Dat is goed voor het milieu en als je niet in Gent woont, is het fijn dat je zelfstandig en veilig vanuit je eigen gemeente naar Gent kan komen en je horizon kan verruimen. Misschien kom je wel met de fiets - dat is helemaal een goede keuze - of als leerlingen toch met de wagen gebracht worden, hoeven de ouders de drukke binnenstad niet in.

En toch ben je hier echt in Gent, die (multi)culturele universiteitsstad met haar eigenzinnige mentaliteit en bruisende dynamiek. De stad waar jij misschien later hogere studies doet … daar wil Sint-Pieters je zo goed mogelijk op voorbereiden.

Wij zijn een school waar jij bij hoort …

En dat wil jij toch ook, erbij horen, bij een klas, bij een groep? Ruimer zelfs, je maakt deel uit van de stad, van de maatschappij waarin allerlei mensen hun plaats hebben, ook jij. We zetten enkele wegwijzers op je weg, zodat je er niet alleen voor staat. Voor onze eerstejaars organiseren we een ontmoetingsdag in de Blaarmeersen en we gidsen je doorheen de school die in het begin zo groot lijkt maar al vlug vertrouwd zal aanvoelen. In het eerste jaar léren we je ook leren, en we helpen je om je eigen weg uit te stippelen tot in je laatste jaar, waar we je advies geven bij je verdere studiekeuze. Als je interne bent, krijg je bovendien dagelijks studiebegeleiding van de internaatsopvoedsters.

Misschien heb je het moeilijk, heb je een leerhindernis, een andere moedertaal, problemen thuis of in de klas. Dan kan je bij de leerlingenbegeleiding terecht die je zullen helpen of doorverwijzen zodat je de juiste ondersteuning krijgt. En natuurlijk kan je ook terecht bij je klassenleraar of bij je andere leraren die met jou begaan zijn, je volgen en je respecteren.

Samenleven in een fijne sfeer en je hier thuis voelen vinden we belangrijk. Daarom organiseren we allerhande middagactiviteiten, uitstappen en reizen. Maar ook 's middags samen op school eten of in de avondstudie samen studeren schept een band.

In Gent herken je ons aan onze dresscode: marineblauw en wit. Dat schept een eenheid waarbinnen je toch heel wat eigen accenten kan leggen.

bottom of page