top of page

Smartschool

Smartschool is de elektronische leer- en communicatieomgeving in onze school waarvan personeelsleden, leerlingen en ouders gebruikmaken. 

 

Leerlingen vinden hier onder meer hun digitale schoolagenda, de verschillende vakmappen (met vaknieuws, cursusmateriaal, oefeningen, studietips ...), documenten en brieven van de school ... 

Ouders vinden er nuttige informatie zoals de schoolafspraken, de belangrijke data, informatie over uitstappen, verslagen van het oudercomité …  Ouders kunnen via Smartschool ook inschrijven voor oudercontacten. 

Ouders en leerlingen kunnen via Smartschool de gepubliceerde evaluaties en de rapporten raadplegen. Met de berichtenmodule is het ook mogelijk om te communiceren met directie, leerlingbegeleiding, klascoach en CLB-medewerkers. 

Kortom Smartschool leren gebruiken is onontbeerlijk om van essentiële zaken van het schoolleven op de hoogte te zijn. Via deze link kom je op de startpagina. 

bottom of page