top of page

Christelijk engagement

We zijn in oorsprong een school van de Religieuzen van het Christelijk Onderwijs. De zusters mogen dan al een hele tijd de school verlaten hebben, we willen onze leerlingen nog steeds het christelijke verhaal aanbieden in dialoog met het pluralisme van deze tijd.

We bieden onze leerlingen vieringen, bezinningsdagen en activiteiten ten voordele van de derde en vierde wereld aan. Hun eigen inbreng wordt daarbij sterk geapprecieerd. Solidariteit vinden we erg belangrijk: we organiseren acties voor Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Schrijf-ze-VRIJdag …

 

 

bottom of page