top of page

Onze waarden

internaat - onze waarden.jpg

Christelijke inspiratie
We kijken naar de mogelijkheden van elk van onze internen en willen hen zo goed mogelijk begeleiden in hun groei naar volwassenheid, met vallen en opstaan.


Verantwoordelijkheidszin
We werken samen met onze jongeren aan het opnemen van verantwoordelijkheid. We willen hen stimuleren om zelfzekere jongvolwassenen te worden en leren hun het resultaat van hun handelen in te schatten.


Respect
We verlangen een correcte omgang met iedereen die deel uitmaakt van het internaatsleven. We leren ook afspraken, tijdstippen, materiaal, privacy … respecteren.


Openheid

We hechten belang aan openheid in de communicatie met onze internen én hun ouder(s). Hierbij zijn beleefdheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen belangrijke componenten om een positieve, opbouwende sfeer te behouden. We maken tijd voor gesprek en evaluatie, en willen graag met jou onze werking, regels en afspraken bespreken.

bottom of page