top of page

Schoolbestuur

De campus Sint-Pieters omvat de basisschool, de humaniora en het internaat. Het schoolbestuur draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële eindverantwoordelijkheid van de scholen en het internaat die onder zijn bestuur vallen. Per 1 januari 2022 werd de vzw Sint-Pietersinstituut bestuurlijk overgenomen door het Don Bosco Onderwijscentrum vzw (DBOC)

 

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma’s toe. Het is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In elke afdeling is de directeur gemandateerd om het schoolbestuur te vertegenwoordigen.

Het schoolbestuur is te contacteren via hun website https://www.dboc.be/contact

bottom of page