top of page

Eerste graad

In de gemoderniseerde eerste graad gaat er naar de algemene vorming nog meer aandacht dan vroeger. Alle vormingscomponenten komen erin aan bod: culturele vorming, economische vorming, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke vorming, maatschappelijke en historische vorming, natuurwetenschappelijke en technische vorming, sociale vorming, talige vorming, wiskundige vorming. Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en intrinsieke mogelijkheden te verkennen en te ontplooien.

In het eerste jaar kies je op Sint-Pieters tussen vier opties. Zet je jezelf vast op dat moment? Is kiezen dan verliezen? Neen, de eerste graad is een observerende en oriënterende graad waarin je nog op zoek bent naar je mogelijkheden en interesses. In twee jaar kan je sterk veranderen, en we houden daar rekening mee. Daarom willen we je parcours niet van bij de start vastleggen.

In het derde jaar kan je doorstromen naar de meeste studierichtingen van ons studieaanbod van de tweede, met uitzondering van de studierichtingen met Latijn en/of Grieks indien je deze talen niet volgde.

Eerste middelbaar

In het eerste jaar heb je vier mogelijkheden op Sint-Pieters.

  • Economie en organisatie (1E&O): Hier kom je in contact met de grondbeginselen van economie.

  • Latijn (1LA): In deze optie wordt een grondige basis gelegd voor talenkennis, wetenschappen en wiskunde.

  • Moderne talen (1MT): Je verkent de talen Engels, Frans en Nederlands verder. Bij Nederlands ligt de nadruk op 'expressie'. Hoe druk ik mij uit?

  • STEM-wetenschappen (1STEM-WE): De term STEM verwijst naar Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurswezen) en Mathematics (wiskunde). Op onze school ligt hierbij de focus op projectmatig met wetenschappen en wiskunde bezig zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede middelbaar

In het tweede jaar heb je 25 lesuren basisvorming die voor alle tweedejaars dezelfde zijn. In deze algemene vorming komen opnieuw de meeste vormingscomponenten aan bod: culturele, levensbeschouwelijke en lichamelijke vorming .... Zo worden álle leerlingen aangesproken op hun interesses en mogelijkheden. Voor zeven lesuren is het lesprogramma verschillend. Op Sint-Pieters kan je kiezen tussen vijf richtingen:

  • Economie en organisatie (2E&O) 

  • Grieks-Latijn (2GL) 

  • Latijn (2LA)

  • Moderne talen en wetenschappen (2MT&WE)

  • STEM-wetenschappen (2STEM-WE)

bottom of page