top of page

Schoolverzekering

Op school en bij begeleide activiteiten buiten de schoolmuren ben je verzekerd door de schoolpolis. Ook op weg van en naar de school ben je verzekerd, op voorwaarde dat de gewone (veiligste) weg gevolgd wordt. 

Als je de school ‘s middags verlaat (derde graad) en niet naar huis gaat, ben je niet verzekerd.

Materiële schade (bv. bril, kledij … ) zit niet in de verzekeringspolis. Voor brillen kan enkel een tussenkomst worden gevraagd bij een (medisch vastgestelde) kwetsuur.

Voor meer uitleg of een aangifte voor de schoolverzekering kan je steeds terecht in het secretariaat-onthaal.

bottom of page