top of page

Leerbegeleiding en zorg

Tijdens jouw schooltijd zijn er heel wat mensen die jou willen helpen en ondersteunen. De begeleiding van de leerlingen gebeurt door de klascoach, jouw vakleerkrachten, de leerlingenbegeleiding en het CLB.

 

In de eerste plaats zijn er jouw vakleerkrachten. Tijdens de verschillende vakken zullen leerkrachten jou begeleiden om de leerstof onder de knie te krijgen. Indien nodig krijg je extra oefeningen om de leerstof beter onder de knie te krijgen of krijg je juist extra oefeningen om jou uit te dagen.

 

Elke klas heeft een klascoach die de leerlingen met raad en daad bijstaat, hen stimuleert en aanmoedigt. De klascoach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de contactpersoon voor de ouders en draagt zorg een goede klassfeer. Zo zorgt hij/zij mee voor een krachtige leeromgeving.

 

Voor elke graad is er een leerlingenbegeleider. Deze persoon helpt jou bij allerlei persoonlijke of praktische vragen en is er voor jou als het even wat moeilijker gaat. Mocht je nood hebben aan specifieke ondersteuning dan zoeken het CLB en de leerlingenbegeleiding (op een discrete manier) samen naar oplossingen. 

 

Op onze school is een CLB-medewerker beschikbaar. Leerlingen, maar natuurlijk ook ouders kunnen terecht bij deze CLB-medewerker. Soms is een luisterend oor voldoende, soms start het CLB een langer traject. Sint-Pieters werkt samen met het Vrij CLB regio Gent.

Wij samen ondersteunen je gaandeweg ook in je schoolloopbaan en bij het maken van de juiste studiekeuze.

bottom of page