top of page

Oudercomité

Als oudercomité Sint-Pieters vormen we een brug tussen ouders en school. Enerzijds ondersteunen we als vertegenwoordiging van de ouders het pedagogisch project van de school en geven het mee richting, anderzijds proberen we de ouders meer bij het schoolleven te betrekken door hen te informeren en door ontmoetingsactiviteiten te organiseren.

Het oudercomité is voor de directie een permanent consultatieorgaan. Het wil tevens zowel een klankbord voor de ouders zijn als een informatie-en communicatiekanaal in twee richtingen. Op de vergaderingen komen heel wat onderwerpen aan bod.

Het oudercomité wil geen klachtenbureau zijn of bemiddelaar tussen ouders en school voor specifieke problemen. Desgevallend raden we u aan om rechtstreeks met de school contact op te nemen.

De goede sfeer en het wederzijds vertrouwen in het oudercomité stoelen op een jarenlange traditie. De aanwezigheid van de directieteamleden op onze vergaderingen draagt daar zeker toe bij.

Op de vergaderingen wordt veel plezier gemaakt, maar we kunnen ook ernstig en efficiënt zijn als het nodig is. We komen een vijftal keer per jaar samen. Rond specifieke acties of gebeurtenissen wordt soms een kleine werkgroep opgericht.

Ziet u het zitten om ook uw steentje bij te dragen? Of hebt u een vraag voor ons? Neem dan gerust contact op via oudercomite@donboscosintpieters.be.

bottom of page