top of page

Levenslang inzetten op preventie

Levenslang leren, binnen onze visie, omvat een proactieve benadering waarbij preventie een essentiële rol speelt. We richten ons op het individu, omdat we geloven dat vroegtijdige preventie ons in staat stelt om potentiële uitdagingen en problemen te identificeren en aan te pakken. Door het anticiperen op de behoeften van elke leerling, creëren we een ondersteunende omgeving die hun individuele groei bevordert.

Preventie beperkt zich niet tot academische aspecten; het omvat ook de bevordering van emotioneel en fysiek welzijn. We streven naar een schoolcultuur waarin het welzijn van leerlingen en medewerkers prioriteit heeft.

Het voorkomen van leerachterstanden is een belangrijk onderdeel van ons streven naar levenslang leren. Door vroegtijdige interventie en gepersonaliseerd leren voorkomen we dat kleine uitdagingen uitgroeien tot grotere problemen, en maximaliseren we het potentieel van elke leerling.

Het bouwen van positieve relaties is een integraal onderdeel van onze preventieve benadering. We zetten ons in om sterke en ondersteunende relaties te bevorderen tussen leerlingen, medewerkers en ouders, wat de basis vormt voor een succesvolle leeromgeving.

Onze inzet voor preventie draagt bij aan het creëren van een veilige en inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen, wat resulteert in een positieve schoolcultuur.

Daarnaast versterken we levensvaardigheden, zoals sociale, emotionele en kritische denkvaardigheden, bij onze leerlingen. Dit bereidt hen voor op de uitdagingen van de toekomst en versterkt hun veerkracht.

Kortom, onze visie op preventie omarmt levenslang leren als een proactieve benadering om de groei, het welzijn en het succes van onze leerlingen te waarborgen. We zijn vastbesloten om een onderwijsomgeving te creëren die niet alleen reactief is, maar vooral proactief in het ondersteunen van de unieke behoeften van elk kind.

Tweedes Grieks labo.PNG
zonsverduistering.PNG
bottom of page