top of page

Lesvervangende activiteiten en internationalisering

Visie en doelstellingen

Het grote startschot voor internationalisering in het Sint-Pietersinstituut werd gegeven in het millenniumjaar 2000. In dat Keizer Kareljaar zette het Sint-Pietersinstituut een aantal uitwisselingen en taalstudiereizen op het getouw die onze school op de kaart moesten zetten. Ze vormden een aanvulling op onze traditionele uitstappen en reizen. Meer dan 200 leerlingen waren erbij betrokken. 

Vandaag maken didactische uitstappen en activiteiten, internationalisering en Europese bewustwording inherent deel uit van het DNA van onze school. Het aanbod is heel divers, zorgvuldig uitgekozen, aansluitend bij de leerplandoelen voor de verplichte uitstappen en een aanvullende verrijking wat de facultatieve reizen betreft. Er zijn de traditionele (meerdaagse) uitstappen en activiteiten waarbij de nadruk vooral ligt op studierichting- en vakgebonden interesses en ‘cultureel ontdekken’, maar er zijn ook taalstudiereizen en uitwisselingen met overnachtingen in gastgezinnen. Bij de verre reizen is ook de sociale component erg belangrijk. 

Onze volledige visietekst vind je hier

 

Didactische uitstappen en activiteiten

Leren doen onze leerlingen niet alleen in de klas, maar ook buiten de klasmuren. We plaatsen dus graag zorgvuldig uitgekozen didactische uitstappen en schoolactiviteiten op de kalender. 

Zo nodigen we bijvoorbeeld een auteur, een toneelgezelschap of een muzikaal ensemble uit naar school, trekken we naar de Zwalmstreek of het Muziekbos in Ronse om de lessen aardrijkskunde in de praktijk te brengen, gaan we naar de historische binnenstad van Gent en Brugge, Xanten (Duitsland), Ieper of het Fort van Breendonk in Willebroek in het kader van de lessen geschiedenis, naar de binnenstad van Rijsel in het kader van de lessen Frans, bezoeken we in aansluiting bij de component(en) van de studiekeuze die je maakte een museum, site of bedrijf, zijn er een sportdag en teambuildingsactiviteiten om een hechte klasgroep te vormen … 

Geregeld zijn er ook facultatieve uitstappen voor vrijwilligers naar bv. een tentoonstelling of een concert. We laten ons hierbij graag inspireren door de actualiteit en door jouw interesses.

Wil je al een blik werpen op onze activiteiten, dan kan je ons schoolblad De Sleutel lezen of ons volgen op Facebook en Instagram.

Reizen

Jaarlijks organiseren we een aantal reizen waarbij cultuur in vele vormen het hoofdingrediënt is. Dit aanbod kan al eens variëren van schooljaar tot schooljaar. Hieronder vind je de bestemmingen die we jaarlijks proberen aan te bieden.

Saint-Malo – 2e jaar

Tweedejaars kunnen in de paasvakantie deelnemen aan een taalstudiereis naar Saint-Malo. In de voormiddag is er les, waarbij vooral gefocust wordt op mondelinge vaardigheden, en in de namiddag zijn er excursies naar o.a. Mont Saint-Michel, de oesterkwekerij van Cancale, de pittoreske dorpjes Dinan en Dinard en Fort la Latte. Bij deze uitstappen krijg je opdrachten waarbij je je Frans oefent. Overnachten gebeurt in gastgezinnen, zodat de leerlingen ook ’s avonds hun kennis van het Frans in de praktijk kunnen brengen.

Parijs – 3e jaar

Derdejaars kunnen in april of mei op tweedaagse naar Parijs. Op het programma staan o.a. een bezoek aan het Musée d’Orsay, Champs Élysées, Montmartre, Place de la Concorde, la Madeleine en indien mogelijk de Eiffeltoren. Tussendoor krijgen de leerlingen ook vrije tijd om de lichtstad te ontdekken. De bezienswaardigheden van Parijs komen sowieso aan bod in de lessen Frans zodat geen enkele leerling onvoorbereid aan de tweedaagse begint. De leerlingen en begeleiders overnachten in een hotel. 

Trier – 4e jaar

In de vierdes krijgen alle leerlingen les Duits. Als smaakmaker kunnen ze in januari-februari mee op een tweedaagse uitstap naar Trier. Er wordt overnacht in een jeugdherberg en er staan een kennismaking met het Romeinse erfgoed van de stad en een fikse natuurwandeling op het programma.

Barcelona – 4e jaar

Een ontdekking van de rijke cultuur van de Catalaanse hoofdstad en een kennismaking met het bruisende leven van de grootstad: dat zijn de ingrediënten van de vijfdaagse citytrip naar Barcelona in april-mei. Leerlingen worden nauw betrokken bij de voorbereiding van de reis. Indien mogelijk, staat er ook een schoolbezoek gepland. Overnachten gebeurt in een jeugdhotel.

Rome en Berlijn – 5e jaar

Vijfdejaars krijgen tijdens de paasvakantie een citytrip voorgeschoteld in Rome of Berlijn (vijf à zes dagen). Op het programma staat een kennismaking met de culturele hoogtepunten van deze steden. Zo kunnen de leerlingen de sfeer van een wereldstad opsnuiven. Leerlingen en begeleiders overnachten in een (jeugd)hotel.

Athene en Lissabon – 6e jaar

De zesdejaars kunnen voor de afsluiting van hun secundaire schoolloopbaan kiezen uit Athene en omgeving of Lissabon en omgeving. Het hoofdaccent ligt op een culturele verkenning maar er is ook ruimte voor de nodige ontspanning. Ze overnachten samen met hun begeleiders in hotels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleefreis Broederlijk Delen

Broederlijk Delen plaatste in 2017-2018 ‘Oeganda’ en het thema ‘hongersnood’ centraal. Met zijn groene heuvels, microklimaat en vruchtbare gronden verwacht je in Oeganda overvloed. Schijn bedriegt. De grote bevolkingsgroei, de eenzijdige voeding, de klimaatverandering, slechte oogsten of lage prijzen op de wereldmarkt plaatsen de lokale bevolking voor grote uitdagingen. Daarom wilden wij als school stilstaan bij de hongerbestrijding in Oeganda en de wereld en samen geld inzamelen voor Broederlijk Delen.

Vier zesdejaars en hun leerkracht aardrijkskunde trokken in de kerstvakantie 2017-2018 naar Oeganda. Ze maakten er kennis met de projecten van Broederlijk Delen en vooral met een krachtige en sympathieke bevolking. Tijdens de inleefreis bezochten de leerlingen verschillende projecten van Broederlijk Delen, verbleven ze enkele dagen bij boerenfamilies, waren er veldbezoeken en namen de leerlingen deel aan een jongerenforum met Oegandese jongeren. Wat ze daar beleefden, brachten ze mee naar school, ze zetten zich samen met anderen in rond de Noord-Zuidwerking op school om hun medeleerlingen en iedereen op te roepen mee te streven naar een meer solidaire samenleving. 

 

Nationale uitwisselingen en internationalisering

SP staat als school in de wereld: internationalisering is een must! Door uitwisselingsprojecten met scholen in Nederland, Luik, Spanje, Aarlen, Brussel en zelfs Zuid-Afrika, taalstudiereizen naar Saint-Malo en Berlijn, citytrips naar Trier, Parijs, Rome … en een laatstejaarsreis voor de zesdes naar Athene of Lissabon willen we je blik op de wereld verruimen en van jou een wereldburger maken. We stappen ook graag in andere waardevolle projecten om jullie mobiliteit binnen Europa te stimuleren.

Onze school heeft sedert 2000 een mooie traditie van uitwisselingen met verschillende Europese landen en Zuid-Afrika. Het aanbod varieert, maar dit is wat er regelmatig op ons programma terugkeert.

Nederland – 1e jaar

Eerstejaars kunnen in het tweede of derde trimester deelnemen aan een uitwisselingsproject met leeftijdsgenoten uit het Jan Tinbergen College (www.jtc-roosendaal.nl) uit Roosendaal. Het programma bestaat grosso modo uit elkaars lessen bijwonen en een aantal gezamenlijke uitstapjes. Uiteraard worden de avonden in het gastgezin doorgebracht om van dichtbij met elkaars cultuur kennis te maken en de communicatieve vaardigheden aan te scherpen. De deelnemende Nederlandse leerlingen verblijven van maandagavond tot woensdagmorgen bij hun gastgezin in België, van woensdagnamiddag tot vrijdagmorgen verblijven onze leerlingen bij hun gastgezin in Nederland, of omgekeerd.

Luik – 3e jaar

Een aantal klassen van het derde jaar hebben twee uitwisselingsdagen met een school uit Luik, die samen met de leerlingen en leraren uit de Luikse school wordt voorbereid. Vanaf het begin van het schooljaar corresponderen de leerlingen met hun partner uit de school in Luik. We willen door deze samenwerking in de eerste plaats aan beide groepen de kans bieden om een andere landstaal in de praktijk toe te passen. Tijdens de uitwisselingsdagen, zowel in Gent als in Luik, staan leerrijke en boeiende activiteiten op het programma. 

Aarlen  – 4e jaar

Een klas uit het vierde jaar krijgt de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma met een Waalse school. Ze ontvangt leeftijdsgenoten uit het Institut Notre-Dame d’Arlon en gaat daar ook twee dagen op bezoek. Deze school in Aarlen biedt reeds meer dan tien jaar immersie-onderwijs in het Nederlands aan geïnteresseerde leerlingen. Hoofddoel van de uitwisseling is op een ongedwongen wijze taalvaardigheden verwerven. Het programma in beide scholen bestaat uit samenwerkingsactiviteiten (sport, spel, koken …) en bezoek aan bezienswaardigheden, met de klemtoon op onderling communiceren. In Vlaanderen wordt onder de partners en in het gastgezin Nederlands gesproken, in Aarlen verloopt alles in het Frans. Voor de leerlingen gaat het niet enkel om het leren van een taal maar ook om een culturele verrijking.

Brussel – 5e  jaar

In het kader van de lessen Frans corresponderen een aantal vijfdejaars met leeftijdsgenoten uit een Brusselse school. Dit mondt uit in een uitwisselingsbezoek in Brussel en in Gent. Hoofddoel van de uitwisseling is op een ongedwongen wijze taalvaardigheden verwerven. Het programma in beide scholen bestaat uit samenwerkingsactiviteiten (spel, quiz …) en bezoek aan of zoektocht over bezienswaardigheden, met de klemtoon op onderling communiceren.

EPAS

We zijn een EPAS-school omdat we achter het Europees gedachtegoed staan en onze leerlingen het belang van Europa willen laten inzien. Dit is niet zozeer gekoppeld aan reizen, maar wel aan een Europese bewustwording, aan het feit dat België deel uitmaakt van een groter Europees geheel. We zijn ervan overtuigd dat een sterker Europees bewustzijn in een groeiende belangstelling voor internationalisering en wereldproblematieken zal resulteren.

‘European Parliament Ambassador school' (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden. Het project werd in België gelanceerd in februari 2017 en is bestemd voor secundaire scholen. Op elke ingeschreven school zijn er een of meerdere ‘senior ambassadors’ (leerkrachten) en ‘junior ambassadors’ (leerlingen), die het programma trekken. Ze werken samen om de Europese dimensie op school te versterken. Zo werken ze aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen ze hun democratische vaardigheden.

Op 12 juni 2017 ontving onze school schitterend nieuws:

“Jullie school heeft beantwoord aan de criteria om ‘EPAS-starter’ te zijn. We feliciteren jullie alvast voor de geleverde inspanningen en voor het enthousiasme!" De motivatie voor deze beslissing luidt als volgt: “De afgelopen maanden bouwde de school een indrukwekkende EPAS-werking uit op school. Proficiat daarvoor! Vooral de betrokkenheid, creativiteit en het engagement van de juniors én de seniors gaf het project een enorme dynamiek.

Willen jullie graag in aanmerking komen om volgend jaar gecertificeerd te worden als ‘EPAS-gevorderde’? Dan geven we jullie alvast volgende aanbevelingen/tips mee: we moedigen de school graag aan om op dit elan verder te gaan en de juniors de ruimte te blijven geven die ze nu krijgen en nemen, en hen te blijven inspireren en te informeren over het thema Europa zoals nu gebeurt. Zo kan het enthousiasme van de juniors verder aangewend worden om het Infopunt Europa verder uit te bouwen, waarbij de EU-waarden in de kijker gezet worden, bv. de viering van vrouwendag (8 maart), de Sacharovprijs of de Lux-prijs.

Daarnaast geeft de school aan dat ze het EPAS-project als een middel ziet om de vele Europa-activiteiten op school te bundelen, te stroomlijnen en verder te ontwikkelen en zo een Europese leerlijn op de school uit te werken. We moedigen de school graag aan om deze ambitie de komende jaren vorm te geven, aangezien dit het EPAS-project structureel verankert in de schoolwerking.”

Op school activiteiten organiseren voor Europadag is één van de initiatieven om de doelstellingen van het project te bereiken. Sint-Pieters heeft de uitdaging aangenomen en creatieve activiteiten georganiseerd voor medeleerlingen en personeel, zodat kennis en enthousiasme voor Europa konden worden uitgewisseld.

Op 22 juni 2018 kregen we te horen dat we het statuut ‘EPAS-gevorderde’ toegekend kregen met een score van 19 op 16 punten  (Ja, dat kan kennelijk in het Europees Parlement). Bovendien kregen we te horen dat de EPAS-werking op SP gebruikt zal worden als voorbeeld van best practice. Om trots op te zijn!

De daaropvolgende jaren wisten onze juniors en seniors het certificaat van ‘EPAS-expert’ binnen te halen!

Waarom instappen in EPAS?

  • EPAS biedt een meerwaarde voor leerlingen, voor leerkrachten en voor de school zelf.

  • EPAS-scholen werken aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen hun democratische vaardigheden, zoals kritische burgerzin. Zo werkt de school aan de ontwikkeling van Europees burgerschap bij de leerlingen, en geeft hun de mogelijkheid om dit uit te dragen op school en erbuiten.

  • Om dat te bereiken wordt er ook gewerkt aan de kennis en didactische vaardigheden voor Europese burgerschapseducatie van de leerkrachten. Ze worden geïnspireerd en voorzien van tools voor Europa-onderwijs. Ze kunnen ook deelnemen aan seminaries.

  • EPAS geeft scholen de mogelijkheid om hun Europese dimensie zichtbaar te maken en een Belgisch en Europees netwerk uit te bouwen.
     

http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/home.html

www.europaindeklas.be

#EPASbe

#EPAmbassadorSchool

bottom of page